Dokumentacja wyrobu

Dokumentacja wyrobu


Zasadniczym celem tworzenia dokumentacji technicznej wyrobu w zakresie wymaganym przez odpowiednie rozporządzenia lub dyrektywy, jest przedstawienie dowodów na spełnienie zasadniczych wymagań. Skład dokumentacji całościowo określają ww przepisy.