Analizy MES (FEM)

Analizy MES (FEM)

Analizy MES (FEM)

Tworzymy wysokiej jakości modele konstrukcji mechanicznych o różnym stopniu złożoności geometrycznej wraz z opisem własności materiałowych i charakteru obciążeń dla części składowych konstrukcji.

Analizy z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych w naszym przypadku obejmować mogą zagadnienia wytrzymałości statycznej oraz zmęczeniowej. 

Nasze symulacje wspomagamy często pomiarami w celu walidacji modelu i określenia nieznanych parametrów.

modele konstrukcji mechanicznych